پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://khorramabad.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/images/logo.gif http://khorramabad.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir اجراي برنامه خطر سنجي بيماريهاي غيرواگير جهت پرسنل معاونت امور عمراني استانداري لرستان به مناسبت هفته سلامت http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55033&ctp_id=11&id=13276&sisOp=view2018-04-23 15:08:58برگزاري همايش هفته سلامت و همچنين روز زمين پاك ، و نواختن زنگ سلامت در كانون آزادگان شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55032&ctp_id=11&id=13275&sisOp=view2018-04-23 15:02:57برگزاري مسابقه دو و ميداني در هفته سلامت به همت گروه بهداشت روان مركز بهداشت شهرستان خرم آباد و بسيج جامعه پزشكي در محله اسد آبادي http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55015&ctp_id=11&id=13268&sisOp=view2018-04-22 12:05:46ديدارمديريت و پرسنل مركز بهداشت شهرستان خرم آباد با نماينده ولي فقيه در استان لرستان بمناسبت هفته سلامتhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55013&ctp_id=11&id=13266&sisOp=view2018-04-22 11:14:35برگزاري كميته برون بخشي به مناسبت هفته جوان در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55012&ctp_id=11&id=13265&sisOp=view2018-04-22 11:11:59برگزاري كميته برنامه نوين سلامت گروه بهداشت خانواده در مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54983&ctp_id=11&id=13252&sisOp=view2018-04-21 07:20:23برگزاري كميته درون بخشي هفته جوان در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54946&ctp_id=11&id=13243&sisOp=view2018-04-19 10:41:42برگزاري كميته هماهنگي امور كشتارگاه هاي دام در فرمانداري شهرستان خرم آباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54928&ctp_id=11&id=13234&sisOp=view2018-04-17 11:26:41برگزاري كميته روز زمين پاك در مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54927&ctp_id=11&id=13233&sisOp=view2018-04-17 11:23:49برگزاري كميته روز زمين پاك در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54926&ctp_id=11&id=13232&sisOp=view2018-04-17 09:46:44برگزاري كميته بيماري التور در ستاد مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54913&ctp_id=11&id=13223&sisOp=view2018-04-16 09:49:40برگزاري كميته هفته سلامت در مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54912&ctp_id=11&id=13222&sisOp=view2018-04-16 09:39:52حضور دكتر محمد بيرانوند سرپرست مركزبهداشت شهرستان خرم آباد در اولين نشست هماهنگي برنامه پزشك خانواده شهري با حضور معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54890&ctp_id=11&id=13205&sisOp=view2018-04-15 11:25:24آموزش برنامه ملي خود مراقبتي،سفيران سلامت ويژه طلاب و روحانيون در محل حوزه علميه رضويه خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54888&ctp_id=11&id=13203&sisOp=view2018-04-15 11:11:55برگزاري جلسه ارتقاء مراقبت نوجوانان و جوانان در ستاد مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54806&ctp_id=11&id=13161&sisOp=view2018-04-09 12:08:41مشاركت فعال مركزبهداشت شهرستان خرم اباد در اجراي طرح شميم خدمت در مصلي الغدير خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54752&ctp_id=11&id=13126&sisOp=view2018-04-06 15:02:43كميته هماهنگي طرح واكسيناسيون فلج اطفال در مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54751&ctp_id=11&id=13125&sisOp=view2018-04-06 14:59:39به منظور پيشگيري از ابتلا به بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان طرح جمع آوري طيور روستاي تلوري عليا اجرا شدhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54744&ctp_id=11&id=13123&sisOp=view2018-04-04 10:24:31برگزاري جلسه ستاد خدمات رساني ويژه ايام نوروز 97 با رياست آقاي دكتر عبدالهي فرماندار شهرستان خرم آباد و حضور دكتر محمد بيرانوند رئيس مركز بهداشت شهرستان خرم آباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54688&ctp_id=11&id=13091&sisOp=view2018-03-18 13:35:31برگزاري دومين كميته پيشگيري از سوانح و حوادث چهارشنبه پايان سال با حضور دكترمحمد بيرانوند رياست مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54574&ctp_id=11&id=13038&sisOp=view2018-03-10 11:32:30