پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://khorramabad.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/images/logo.gif http://khorramabad.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir برگزاري پياده روي عمومي و ورزش همگاني مديريت و پرسنل مركز بهداشت شهرستان خرم آباد به مناسبت هفته ديابت در پارك زيبا كنار خرم آباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52070&ctp_id=11&id=12084&sisOp=view2017-11-16 16:23:59ارائه برنامه هاي واحد بهداشت دهان و دندان توسط دكتر بيرانوند رياست مركز بهداشت شهرستان خرم آباد در شبكه افلاك لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52069&ctp_id=11&id=12083&sisOp=view2017-11-16 16:13:13تشكيل جلسه اضطراري تيم بحران مركز بهداشت شهرستان خرم آباد و اعزام تيم بهداشتي درماني به مناطق زلزله زده استان كرمانشاهhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52065&ctp_id=11&id=12081&sisOp=view2017-11-15 19:21:25مشاركت بسيج جامعه پزشكي و مركز بهداشت شهرستان خرم آباد در موكب هيئت اعظم تعزيه لرستانhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51870&ctp_id=11&id=11994&sisOp=view2017-11-06 08:45:46بيانيه مركز بهداشت شهرستان خرم آباد در خصوص 13 آبان ماه http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51825&ctp_id=11&id=11964&sisOp=view2017-11-03 22:29:16برگزاري مانور حوادث و بحران هاي طبيعي در شهرستان پلدخترhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51824&ctp_id=11&id=11963&sisOp=view2017-11-03 20:24:39برگزاري مراسم فارغ التحصيلي بهورزان با مدرك فوق ديپلم در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51772&ctp_id=11&id=11952&sisOp=view2017-10-31 11:20:49برگزاري كميته بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن و بيماري ايدز در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51771&ctp_id=11&id=11951&sisOp=view2017-10-31 11:14:22برگزاري كارگاه آموزش رويكرد نوين ايدز جهت مربيان آموزش و پرورش شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51741&ctp_id=11&id=11941&sisOp=view2017-10-29 13:53:01برپايي جشنواره غذايي به مناسبت روز جهاني غذا در مركز خدمات جامع سلامت گلدشت غربيhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51689&ctp_id=11&id=11925&sisOp=view2017-10-25 09:12:06اجراي برنامه خطر سنجي ميانسالان در پرسنل شركت شيرپگاه لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51664&ctp_id=11&id=11912&sisOp=view2017-10-23 11:16:59برگزاري كميته برون بخشي پيشگيري از دخانيات در مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51663&ctp_id=11&id=11911&sisOp=view2017-10-23 10:57:33برگزاري كميته پيشگيري از انتقال HIV به جنين در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51514&ctp_id=11&id=11900&sisOp=view2017-10-22 18:56:12برگزاري شوراي سلامت و امنيت غذايي در فرمانداري شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51234&ctp_id=11&id=11826&sisOp=view2017-10-10 12:02:38حضور كارشناسان بهداشتي در پارك بانوان به مناسبت هفته سالمند http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51221&ctp_id=11&id=11820&sisOp=view2017-10-10 07:05:28انجام بيماريابي HIV از عموم مردم شهر خرم آباد در قالب انعقاد قرار داد با دو دستگاه اتوبوس و استقرار در دو نقطه شهرhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51187&ctp_id=11&id=11804&sisOp=view2017-10-07 20:09:47برگزاري كميته سالمندان در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51163&ctp_id=11&id=11793&sisOp=view2017-10-06 06:48:00بازديد از سراي سالمندان صديق خرم آباد به مناسبت هفته سالمندhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51150&ctp_id=11&id=11790&sisOp=view2017-10-04 17:52:14برگزاري مراسم عزاداري امام حسين (ع) در مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51103&ctp_id=11&id=11773&sisOp=view2017-09-28 12:40:18نصب پرچم ايام ماه محرم در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51102&ctp_id=11&id=11772&sisOp=view2017-09-28 12:31:34