پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://khorramabad.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/images/logo.gif http://khorramabad.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir برگزاري كميته پويش ملي مبارزه با سرطان در مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53455&ctp_id=11&id=12577&sisOp=view2018-01-15 13:44:56بررسي عملكرد واحد هاي بهداشتي در 9 ماه اول سال 96 در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53422&ctp_id=11&id=12559&sisOp=view2018-01-13 12:10:43اجراي برنامه آموزشي شيپ مدل بيماري هپاتيت ب در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53421&ctp_id=11&id=12558&sisOp=view2018-01-13 11:44:04برگزاري كلاس آموزشي حوادث ترافيكي در ستاد مركز بهداشت خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53420&ctp_id=11&id=12557&sisOp=view2018-01-13 11:39:25برگزاري كميته بيماري سل در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53346&ctp_id=11&id=12542&sisOp=view2018-01-08 10:30:51اجراي برنامه آموزشي پيشگيري از چاقي و اضافه وزن جهت مديران و مراقبين سلامت مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53343&ctp_id=11&id=12541&sisOp=view2018-01-08 10:27:06برگزاري كميته بسيج ملي تغذيه در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53236&ctp_id=11&id=12520&sisOp=view2018-01-04 12:47:39همگامي مديريت و پرسنل مركز بهداشت در راهپيمايي مردم خرم آباد عليه آشوبگران و تخريب كنندگان اموال عموميhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53225&ctp_id=11&id=12514&sisOp=view2018-01-03 12:54:12اعلام آمادگي مديريت و پرسنل مركز بهداشت شهرستان خرم آباد جهت شركت در راهپيمايي عليه آشوبگران و دشمنان نظام اسلامي ايرانhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53208&ctp_id=11&id=12507&sisOp=view2018-01-02 21:24:00برگزاري ستاد ساماندهي امور جوانان درفرمانداري شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53206&ctp_id=11&id=12505&sisOp=view2018-01-02 13:28:05برگزاري كميته برون بخشي حمايت هاي رواني در حوادث غير مترقبه در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53204&ctp_id=11&id=12504&sisOp=view2018-01-02 12:40:21برگزاري كميته ثبت وقايع حياتي در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53203&ctp_id=11&id=12503&sisOp=view2018-01-02 12:35:20برگزاري كميته راهبري برنامه سلامت اجتماع محور محله اسدآبادي خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53109&ctp_id=11&id=12465&sisOp=view2017-12-31 08:50:14نظارت و بازرسي مشترك ادارات شهرستان خرم آباد بر مراكز عرضه مواد غذايي http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53091&ctp_id=11&id=12457&sisOp=view2017-12-30 16:25:41حضور پرسنل مركز بهداشت شهرستان خرم آباد در حماسه 9 دي http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53089&ctp_id=11&id=12455&sisOp=view2017-12-30 01:02:40برگزاري كميته هماهنگي سند ملي پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير در مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53075&ctp_id=11&id=12448&sisOp=view2017-12-28 21:26:04تجليل از فعالان عرصه امربه معروف و نهي از منكر در مركز بهداشت شهرستان خرم آباد با همكاري بسيج جامعه پزشكيhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53063&ctp_id=11&id=12442&sisOp=view2017-12-27 21:31:09برگزاري كميته اضطراري مراقبت از بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در فرمانداري شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53041&ctp_id=11&id=12427&sisOp=view2017-12-26 21:40:20برگزاري شوراي بهورزي در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53039&ctp_id=11&id=12426&sisOp=view2017-12-26 21:35:29 كميته اضطراري مراقبت از بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان درمركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53008&ctp_id=11&id=12403&sisOp=view2017-12-26 06:58:45