پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://khorramabad.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/images/logo.gif http://khorramabad.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir برگزاري كارگاه آموزشي يائسگي در مردان ( آندروپاز ) در مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55876&ctp_id=11&id=13588&sisOp=view2018-05-31 13:17:28برگزاري كميته پيشگيري از انتقال ايدز از مادر به نوزاد در مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55863&ctp_id=11&id=13584&sisOp=view2018-05-30 10:53:45برگزاري كميته مرگ و مير كودكان زير پنج سال در مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55818&ctp_id=11&id=13558&sisOp=view2018-05-28 10:34:21برگزاري همايش جمعيت و باروري سالم در راستاي افزايش نرخ باروري در مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55817&ctp_id=11&id=13557&sisOp=view2018-05-28 10:28:10اجراي برنامه آموزشي جهت پرسنل جهاد كشاورزي استان لرستان به مناسبت روز جهاني فشارخون مركزبهداشت شهرستان خرم آباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55720&ctp_id=11&id=13533&sisOp=view2018-05-26 09:22:55به مناسبت روز جهاني فشار خون انجام مراقبت هاي بهداشتي از جمله اندازه گيري فشارخون نمازگزاران در مصلي الغدير خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55719&ctp_id=11&id=13532&sisOp=view2018-05-26 09:18:30اقدام مركزبهداشت شهرستان خرم آباد در انجام مراقبت و خطر سنجي بازنشستگان سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55487&ctp_id=11&id=13446&sisOp=view2018-05-14 12:33:37برگزاري جشن عيد نيمه شعبان در سالن اجتماعات مركز بهداشت شهرستان خرم آباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55269&ctp_id=11&id=13378&sisOp=view2018-05-01 12:58:04برگزاري كميته هماهنگي بين بخشي روند ارجاعات موارد توبكتومي در ستاد مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55268&ctp_id=11&id=13377&sisOp=view2018-05-01 12:55:36برگزاري كميته هماهنگي روز جهاني تالاسمي و آسم در مركز بهداشت شهرستان خرم آباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55267&ctp_id=11&id=13376&sisOp=view2018-05-01 12:52:59اجراي برنامه هاي متنوع در مركز بهداشت شهرستان خرم آباد به مناسبت هفته جوانhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55240&ctp_id=11&id=13359&sisOp=view2018-04-30 12:24:35اجراي برنامه خطر سنجي پرسنل دانشگاه فرهنگيان خرم آباد توسط مراقبين سلامت مركزبهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55199&ctp_id=11&id=13345&sisOp=view2018-04-29 09:59:32برگزاري كميته هماهنگي هفته جهاني واكسيناسيون در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55165&ctp_id=11&id=13327&sisOp=view2018-04-28 16:38:20برگزاري كميته روز جهاني آسم در ستاد مركز بهداشت شهرستان خرم آبادhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55164&ctp_id=11&id=13326&sisOp=view2018-04-28 16:36:05به مناسبت هفته سلامت طرح شميم خدمت در مصلي الغدير خرم آباد اجرا شد .http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55158&ctp_id=11&id=13322&sisOp=view2018-04-28 12:25:25حضور يافتن دكتر محمد بيرانوند رياست مركز بهداشت شهرستان خرم آباد در شبكه افلاك لرستان به مناسبت هفته سلامتhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55103&ctp_id=11&id=13306&sisOp=view2018-04-26 12:53:32مشاركت مركزبهداشت شهرستان خرم آباد و ادارات شهرستان در برنامه زمين پاك منطقه قلعه سنگيhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55102&ctp_id=11&id=13305&sisOp=view2018-04-26 12:49:45اجراي برنامه خطرسنجي پرسنل كميته امداد به مناسبت هفته سلامت به همت گروه غير واگير مركز بهداشت شهرستان خرم اباد http://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55101&ctp_id=11&id=13304&sisOp=view2018-04-26 12:47:19برگزاري همايش پياده روي عمومي در پارك زيبا كنار خرم آباد به مناسبت هفته سلامتhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55100&ctp_id=11&id=13303&sisOp=view2018-04-26 12:43:42برگزاري برنامه آموزشي مركز سالمندان فرزانگان فلك الدين به مناسبت هفته سلامت با موضوع آموزش مسائل تغذيه اي و بهداشتي سالمندانhttp://khorramabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55099&ctp_id=11&id=13302&sisOp=view2018-04-26 12:40:31